Over 50pluswerkt.nl

50pluswerkt.nl is een initiatief van Intermediair Uitzendbureau, een regionale uitzendorganisatie in Apeldoorn, Deventer, Epe en Zwolle. Hiermee wordt een jarenlange ervaring in werven, selecteren, uitzenden en detacheren van personeel gecombineerd met specialistische kennis over het inzetten van mensen vanaf 50 jaar.

50pluswerkt.nl werkt nauw samen met de Gemeente Apeldoorn en het UWV Steden4kant (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Harderwijk).

Door deze samenwerking hebben wij directe toegang tot de recent op de arbeidsmarkt gekomen oudere werkzoekenden en kunnen wij beschikken over extra expertise indien nodig.

Ook kunnen wij u behulpzaam zijn in het creëren van overzicht en inzicht in de verschillende subsidies en regelingen die er zijn voor wat betreft het in dienst nemen van de oudere werkzoekenden.

In gezamenlijkheid met het UWV Steden4kant en de Gemeente Apeldoorn zetten wij ons extra in voor deze doelgroep in de wetenschap dat zij nog ruim ⅓ van hun arbeidsleven van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie.

Wij kijken liever naar competenties dan naar leeftijd

Onze adviseur is iemand uit dezelfde doelgroep. Een 50 plusser met veel ervaring. Dit heeft voor u als voordeel dat uw gesprekspartner iemand is die de markt en doelgroep goed begrijpt.