Blog 16 september, 2019

Wordt het potentieel van 50plussers in de (krappe) arbeidsmarkt benut?

Bijna een derde deel van de beroepsbevolking van 9 miljoen mensen behoort tot de categorie 50plus, een aanzienlijke doelgroep met veel potentieel. Echter ook in een krappe arbeidsmarkt waarbij de werkeloosheid historisch laag is blijft de positie van de 50 plusser kwetsbaar. Ruim twee derde deel van alle langdurig werkelozen zijn 50 jaar of ouder. Iemand van 55 jaar of ouder heeft zelfs maar 13% kans om weer aan het werk te kunnen. Het is onvoorstelbaar dat in een krappe arbeidsmarkt het potentieel van de 50 plusser niet benut wordt. Sterker nog, ook in een ruime arbeidsmarkt biedt een medewerker van 50 jaar of ouder veel pluspunten en voegt waarde toe. Dit besef moet nog komen zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid.


Uit onderzoek blijkt dat veel 50 plussers de begeleiding van gemeenten, bedrijfsleven en het UWV als onvoldoende ervaren. Er is vaak beperkte ruimte voor persoonlijke begeleiding, ontwikkeling, opleiding en vooral maatwerk. Wat kan en wil de 50 plusser nu echt en wat zijn z’n drijfveren. Er zijn veel initiatieven om jongeren aan een baan te helpen, maar de doelgroep 50 plus lijkt enigszins te zijn vergeten. Natuurlijk zijn er succesverhalen, maar het overgrote deel van de 50 plussers voelt zich nog steeds onbegrepen. Daarnaast is het bedrijfsleven vaak huiverig om 50 plussers aan te nemen. Er zijn veel vooroordelen over deze doelgroep welke belemmerend werken. Ondanks dat bedrijven zitten te springen om goed personeel, elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden en soms zelfs groeistagnatie ervaren door personeelstekort durven ze het vaak niet aan te investeren in een medewerker met ruime levenservaring.

Bedrijven die werken met deze doelgroep weten inmiddels beter en herkennen en erkennen de pluspunten. Een 50 plusser heeft veel ervaring, is gemotiveerd en is over het algemeen flexibel qua werktijden en werkzaamheden. Daarnaast wil hij een wezenlijke bijdrage leveren aan het bedrijf en is minder gericht op carrière maken. Binnen een team zorgen ze voor de juiste balans, ervaring en nuancering. Arbeidsvoorwaardelijk zijn ze vaak bereid offers te doen aangezien ze in een levensfase zitten waarin de kosten vaak afnemen, waardoor het vooroordeel “duur” wegvalt.

Indien UWV, gemeenten en het bedrijfsleven de handen in een slaan om deze achtergestelde doelgroep te omarmen gaat dit zorgen voor een gezonde dynamiek op de arbeidsmarkt en zal het onbenutte potentieel tot bloei komen. Denken en werken vanuit de individuele 50 plusser. Zorgen voor persoonlijke begeleiding, opleiding en het wegnemen van vooroordelen bij het bedrijfsleven moeten zorgen voor de juiste aansluiting. Niet denken vanuit de gedachte dat deze achtergestelde doelgroep aandacht nodig heeft om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces, maar vanuit de gedachte dat de 50 plusser waarde toevoegt.

Kortom het onbenutte potentieel van 50plussers is een kans in deze arbeidsmarkt.